O NAS

Stworzyliśmy Fundację No Border, ponieważ sprzeciwiamy się skazywaniu Uchodźców i Migrantów na cierpienia, jakich doświadczają na polsko-białoruskiej granicy. Naocznie obserwujemy toczący się tu kryzys humanitarny. Wiedza o tym, że został on intencjonalnie spowodowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki, nie zwalnia nas z poczucia odpowiedzialności za los Migrantów. Ukrywają się oni w przygranicznych lasach, bo państwo polskie odmawia im możliwości ubiegania się o ochronę międzynarodową, jaka im się prawnie należy zgodnie z Konwencją Genewską i wieloma aktami międzynarodowego prawa humanitarnego.

Nie zgadzamy się na instytucjonalną przemoc, jaka panuje po obu stronach granicy. Widzieliśmy nie raz ledwo trzymających się na nogach Uchodźców, skutych kajdankami z rękami do tyłu. Wywożeni są z powrotem na granicę i przepychani przez rozcięte zasieki. Relacje Migrantów i mieszkańców trzykilometrowej strefy zamkniętej są przejmujące.

Nie zgadzamy się na przyjęte przez państwo polskie procedury push back. Powodują one wyłapywanie ludzi i brutalne przepychanie ich na drugą stronę granicy. Uważamy, że jest to skrajnie niehumanitarne działanie, powodujące cierpienie i traumy.

Sądzimy, że demokratyczna Polska powinna zapewnić ludziom, którzy znaleźli się w pułapce Łukaszenki, opiekę w postaci zorganizowanego obozu dla Uchodźców, gdzie można byłoby przyjąć ich wnioski o azyl zgodnie z europejskim prawem. Byłoby to nieporównanie tańsze niż wprowadzone na Podlasiu rozwiązania siłowe i działania militarne. Nie mamy wątpliwości, że brutalna i droga operacja służb mundurowych powinna zostać wstrzymana w tej formie, w jakiej jest prowadzona.

Fundacja No Border skupia wolontariuszy, prawników, adwokatów i dokumentalistów, którzy chcą przeciwdziałać kryzysowi humanitarnemu i pomagać represjonowanym ludziom.

Oferujemy Uchodźcom i Migrantom pomoc prawną. W przypadku otrzymania przez nich pozwoleń na pobyt stały lub tolerowany staramy się pomagać w organizowaniu formalności, oferować pomoc logistyczną i wsparcie.

Zajmujemy się również dokumentowaniem istniejącej sytuacji. Zbieramy informacje o nadużyciach ze strony funkcjonariuszy i będziemy dochodzili praw przed odpowiednimi instytucjami.

FUNDACJĘ NO BORDER TWORZĄ:

URSZULA GLENSK (Prezes Zarządu)

Literaturoznawczyni, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Autorka pięciu książek m.in. Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu 1918-1939, za którą otrzymała Nagrodę Historyczną „Polityki” oraz biografii Hirszfeldowie – zrozumieć krew (nominowanej do Nagrody Nike). Od października relacjonuje kryzys na pograniczu w prasie, m.in. w „The Observer”, „Politico”, „Polityce”, „Odrze”, w czasopiśmie szwedzkiego Pen Clubu Pen/OPP.

KRZYSZTOF PYCLIK (Wiceprezes Zarządu)

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki i adwokat, specjalizuje się w zagadnieniach prawa konstytucyjnego, praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego. W latach 2002-2005 członek Komisji Etyki Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, 2002-2004 współorganizator i wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Dolnośląskim Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Leibnizjańskiego – Societas Leibnitiana Polonorum oraz Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

MAGDALENA ZGŁOBICA (Członkini Zarządu)

Prawniczka i aktywistka. Jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Aktywnie zaangażowana w działalność na rzecz praw człowieka i praw obywatelskich, w ramach której współpracuje z szeregiem organizacji pozarządowych. 

MARTYNA GRIEGER

Absolwentka Filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w wydawnictwie.

DOROTA HADRYSIAK

Buntowniczka, nie tylko internetowa. Prowadzi bibliotekę Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Mama Bartka i Jędrusia.

KAMIL OLENDER

Doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Badawczo zajmuje się komunikacją w zakresie wartości w dyskursie politycznym i medialnym oraz projektowania komunikacji z uwzględnieniem idei human-centered design.

MARIA MOLENDA

Doktor nauk humanistycznych, założycielka i prezes Fundacji Nomina Rosae, twórczyni Teatru Nomina Rosae i Domu Historii w Nowym Sączu. Zajmuje się kulturą i realizuje projekty związane z edukacją, sztuką i historią strojów.

JAKUB KUBŚ

AGATA BAGROWSKA

AGATA KRESKA

PIOTR CZABAN

NASZE PUBLIKACJE

  • Urszula Glensk in Hajnówka, Ed Vulliamy, On the frozen frontiers of Europe with the migrants caught in a lethal game, „The Observer” 7.11.2021 s. rozkładówka. LINK
  • oraz tłumaczenie hiszpańskie. LINK
  • Worse than war’ – a dispatch from the Polish-Belarusian border, tłumaczenie Soren Gauger„Politico”, 15.11. 2021. LINK
  • Golgota uchodźców, „Polityka”, 8 listopada 2021, nr 46, s. 29-31. LINK
    • Rapport från den belarusisk-polska gränsen, „PEN/OPP” – czasopismo Szedzkiego PEN Clubu, tł. Tomas Håkanson, 28.12.2012. LINK
    • Sceny z granicy, „Odra”, styczeń 2022, nr 1 (710), s. 28-34.  • Piotr Czaban, Kanał „Czaban robi raban”, https://www.youtube.com/c/Czabanrobiraban LINK

Designed by Adam Piernikarczyk